BISnet s.r.o.
   
online riešenia
  Fakturačné údaje
 
 
BIS net spol. s r.o.
Topoľová 17
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36179922
DIČ: 2020033235
IČ DPH: SK2020033235

Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9948/V

Číslo účtu IBAN: SK4902000000001635784755
© 1997-2020 BISnet