BISnet s.r.o.
   
online riešenia
  Online riešenia
| kontakt |
Podpora vývoja mobilných a webových aplikácií

 

 

 

 

 

• dizajn funkcionality budúcej aplikácie
• spracovanie špecifikácie
• podpora pri vývoji aplikácie
• testovanie aplikácie
• podpora pri prevádzke
• dlhoročné skúsenosti s navrhovaním aplikácií

... transformujeme vízie na premyslené aplikácie
© 1997-2021 BISnet